News PreTect

ÅRSMØTE DEN NORSKE PATOLOGFORENING, TRONDHEIM 7-8 MARS 2019

Årsmøte DNP Trondheim

“Overlege Sveinung Sørbye fra UNN holdt et engasjert innlegg om screening og forebygging av livmorhalskreft hos kvinner yngre enn 40 år og anbefalte rescreening av negative celleprøver med positiv 3-typers HPV mRNA test i denne gruppen”

Az Jan Palfijn, Gent

Zaterdag 16 februari om 9 uur

Lezing: Humaan Papilloma Virus (HPV)

en baarmoederhalskanker (taal : Engels)

Samenwerking tussen de dienst Anatomopathologie van AZ Jan Palfijn Gent en PreTect

iDx/Karyo,

Greece

HPV Symposium December 2018

Thessaloniki / Athens

The Excelsior / Αιθ. Mezzanine ακολουθεί δείπνο

Crown Plaza Athens City Center

Recent post

Preserving life through prevention and early detection

ÅRSMØTE DEN NORSKE PATOLOGFORENING, TRONDHEIM 7-8 MARS 2019 Order

Welcome to our order request form. Please provide the following details to place your order efficiently.